Resources

Related video

FYFA-videot suomeksi tai suomeksi tekstitettynä (FYFA videos in Finnish or with Finnish subtitles)


FYFA videos summarise the interviews with young people conducted in Finland, Poland and the UK about young people's exposure to alcohol marketing, their attitudes and behaviours in relation to alcohol and what they consider to be effective practice to reduce alcohol harm.

Club that took part inf FYFA project in Finland was Football club FC Honka.

FYFA-videoissa on yhteenveto Suomessa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa tehdyistä nuorten haastatteluista, jotka koskivat nuorten ihmisten altistumista alkoholimarkkinoinnille, heidän asenteitaan ja käyttäytymistään alkoholin suhteen ja mitä he pitävät tehokkaana käytäntönä alkoholihaittojen vähentämisessä.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3-Vtb-0b3X4AqbziIzuAN3G5xyYcvsU

logo

co-funded by health programme

co-funded by health programme

co-funded by Scottish Government

Co-funded by the Scottish Government

This site use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

OK